İSLAM ADALETİ EMREDER

Mustafa Tigli

İnsandan iman, toplumdan nizam ister. Nizam (adil düzen) için çalışmak, dinimizde “Cihad” olarak tanımlanmaktadır. Dinin direği olan namaz, Kur’an-ı Kerimde 50 kadar ayetle anlatılırken, cihat 500 kadar ayetle anlatılmaktadır.

Ülkemizde, 100 senedir bize sadece birinci satırı anlatılan yukarıda ki sözün bir bütün olabilmesi şarttır. Bunun için ikinci satırının da gündeme getirilmesi gerekir. İslam iki ayrı merhalede tekâmül etmiştir. Birinci merhale Mekke dönemidir. Bu dönemde inzal olan (inen) ayetlere iman ayetleri denilmektedir.

Allah’ın varlığı ve birliği, Allah’tan başka ilah olmadığı, Peygamberinin Hazret-i Muhammed olduğu, cennet ve cehennem kavramları, eziyetlere sabır bu dönemin konularıdır. İkinci merhale Medine dönemidir. Mekke döneminden Medine dönemine geçerken arada 1 ve 2. Akabe biatları, hicret dönemi vardır.

Bu sosyal hareketlerden sonra karşımıza İslam’ın Medine dönemi çıkmakta bu dönemde inen ayetlere ise “Medeni ayetleri” denmektedir. Bu ayetlerin temel özellikleri onların “Ahkâm ayetleri” olmalarıdır. Yani bu ayetler Medine döneminde kurulan İslam Devleti’nin ekonomisi, ahlakı, ilmi, hukuku, siyasi, içtimai (sosyal) gibi konularını tanzim etmektedir.

Basit düşünen ve İslam’ı sadece imandan ibaret zanneden kimselere hatırlatmak isterim ki işte İslam Mekke ve Medine dönemleriyle, iman ve ahkâm ayetleriyle bir bütündür. Kur’anı Kerim de zaten bu ayetlerin bir araya gelmesinden oluşur. Her surenin başında o sureyi tanıtan başlığa bakarsanız, surenin adını, surenin kaç ayetten oluştuğunu ve bu surenin Mekke de mi yoksa Menide mi inzal olduğunu görürsünüz. Peygamberimiz ve onun ashabı bu merhaleleri geçerek İslam’ın dünya ve ahiret nizamı olduğunu hem yaşamış ve hem de bütün dünyaya göstermişlerdir.

BİR ÜLKEDE ADİL DÜZEN YOKSA

Ekonomide (enflasyon ve sömürü vardır) Ahlakta (rüşvet, soygun, hortumlama) Hukukta (yasalar güçlüyü korur…) İlimde (telif olmaz, tercüme yapılır) Siyasette (İç ve dış siyasette bağımlılık) Sağlıkta (Sezeryan doğum, kürtaj artar) Eğitimde (taklitçi bir eğitim uygulanır…) Ailede (saygı, sevgi ve hürmet kalmaz) Sanayide (İcat yoktur, montaj yapılır) Sporda (taraftarlar arası düşmanlık…) Sosyal yapı (Cinayet ve tecavüzler artar)

HER ALANDA ANARŞİ VARDIR

Hemen ifade etmeliyim ki 100 senedir olduğu gibi sadece iman ayetleri ile iştigal eder de Medine de inzal olan ayetleri ihmal edersek, bizim için ne dünyamız ne de ahiretimiz umduğumuz gibi olmayacaktır.

Dünyamızın şu anda nasıl olduğunu yukarıda ki listeden açıkça görülmektedir.

Ortamın her geçen gün daha kötüye gittiğini, bizden sonra gelecek çocuklarımızın ve torunlarımızın ise yaşanması mümkün olmayan bir ortam içine sokulmakta olduklarını acı acı hissediyorsunuz zannederim.

Maide suresi 44. ayetinde Cenab-ı Hak; “Benim indirdiğim hükümlerle hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir.”

Maide suresi 45. Ayetinde; “Benim indirdiğim hükümlerle hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir. ”Maide suresi 47. Ayetinde ise; “Benim indirdiğim hükümlerle hükmetmeyenler, fasıkların ta kendileridir” buyurmaktadır.

Türkçesi adil düzen olarak söylenen bu sistemi istemez, onu kurmaya çalışmaz isek bilelim ki yukarıda ki ayet hükümleri gereği Cennete bile girmemiz mümkün değildir.

Şener Kaya.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Next Post

Almanya'ya işçi göçünün 60. yılı anısına futbol turnuvası

Almanya ile Türkiye arasındaki İş Gücü Anlaşması’nın 60. yılı anısına Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Hamburg Eyalet Birliği koordinesinde futbol turnuvası düzenlendi. 60’ıncı yıl anısına düzenlenen futbol turnuvasına Hamburg DİTİB Eyalet Birliği üyesi cami derneklerin gençleriden oluşan futbol takımları katıldı. Willhelmsburg DİTİB Muradiye Camii ev sahipliğinde gerçekleşen salon turnuvasında, […]
error: Content is protected !!